فیبو ( فروشگاه اینترنتی بازار آنلاین)

فروشگاه اینترنتی بازار آنلاین به عنوان اولین (در کشور) و بزرگترین (در جنوب کشور) فروشگاه اینترنتی توزیع کالای جانبی دیجیتال در سال 1394 شروع به فعالیت نمود.